ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10654
269 views • August 13, 2022

San Diego Described as ‘Fentanyl Epicenter’

NTD News
NTD News
When it comes to trafficking drugs into the United States, authorities are calling San Diego the “fentanyl epicenter.” In response, they are educating the public about the deaths the drug leaves in its wake and warning the criminals they will be prosecuted.
Comment 0