Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
341 views • June 21, 2022

馬斯克遭遇最倒霉的一周,背後原因不單純。馬斯克剛誇完抖音,就質疑其摧毀文明,實為項莊舞劍意在沛公?馬斯克面對兩大邪惡集團的圍攻。| 新視野 第666期 20220621

新視野 New Vision
#馬斯克 #抖音 #推特 馬斯克自收購推特以來,遭遇最倒霉的一周,背後原因不簡單。馬斯克剛誇完抖音(TikTok)和微信(WeChat),就質疑抖音其摧毀文明,項莊舞劍意在沛公。馬斯克與特斯拉遭到中共圍堵(北戴河禁止駛入特斯拉)和深州DS攻擊,被狗狗幣(Dogecoin)投資者起訴,被SpaceX員工聯名逼宮,特斯拉汽車遭拜登政府貶損,馬斯克的劫難才剛剛開始? ============================== 支持正義之聲,打賞一杯咖啡: PayPal: https://paypal.me/xinshiye2021 新視野(官方頻道): https://www.youtube.com/c/新視野NewVision 新視野(備用頻道): https://www.youtube.com/c/新視野故事匯 ____________________ 如何外掛字幕? 新視野的節目,都會外掛正體中文字幕。如果要看英文字幕,請點擊視頻的Settings,選擇Subtitles//CC,然後選擇Auto-translate,再選擇需要的語言English,就可以掛上英文字幕了。其他語言同理。 ____________________ 聯繫我們,歡迎互動: Email: xinshiye.nv@gmail.com Telegram: https://t.me/xinshiye Twitter: https://twitter.com/NewVisi16869910 Youmaker: https://www.youmaker.com/c/newvision SafeChat: https://safechat.com/user/1348071401249452032 Rumble: https://rumble.com/c/c-400475 Gab: https://gab.com/NewVision ____________________ 新視野倡導普世價值,走回傳統。我們力求在紛亂的世事當中,還原真相,領悟真諦。 新視野的節目,包括新聞與時事評論,原聲翻譯(中文字幕)、傳統文化、人物故事等內容。 多一個視角,多一份啟迪,多一份真相,多一份正義。 在人類正邪較量中,新視野伴您同行!
Show All
Comment 0