Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9259
1,106 views • June 22, 2022

Lawmakers to Investigate Gas Price Gouging

NTD News
NTD News
Summer is here, and the state’s gas tax is set to rise at the beginning of July. With no gas tax relief in sight, state lawmakers have a new initiative: investigate alleged gas price gouging.
Comment 0