Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,497 views • June 14, 2022

The Bulldog Show | June 14, 2022

The Bulldog Show
Eric Deters the Bulldog reports on the Butcher of Pakistan www.acclaimpress.com/books/the-butcher-of-pakistan/, Flag Day, Trumps Birthday, Supreme Court Security v. Congress, White House Shame On Economy, Tampon Issues, Birth Rates, 56 Florida Sex Predators, California to Mexico?, Paul Pelosi, Michael Avenatti, Gas Prices 16 Days Records, & Market/Crypto.
Show All
Comment 0