Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10694
278 views • August 9, 2022

Grape Season in California’s Napa Valley

NTD News
NTD News
In Northern California, grapes are ripe and in season. NTD visited a unique vineyard that has a flair for tradition in Napa Valley to learn how they make their wine.
Comment 0