ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
845 views • June 29, 2022

Brazil's Cabo Frio Offers High-End Tourism

NTD News
NTD News
Early sailors feared Brazil's Cabo Frio as a site for shipwrecks. Nowadays, its beautiful beaches and fishing villages have made it a destination for high-end tourism.
Comment 0