Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,083 views • July 27, 2021

驚!美國與外星人合作發展科技?56年前,12名美國人乘飛碟去外星生活13年,還發現外星人克隆人體的秘密!| 小宇宙傳説

小宇宙傳說
小宇宙傳說
美國墜毀的#飛碟 裡還有一個活著的#外星人,於是促成「澤塔行動」——1名外星人留在美國12名美國人去澤塔星生活。13年後,8名美國人回到地球,也帶來了外星人#克隆 人體的秘密! 00:00 美國與外星人之間有合作!56年前,12名美國人乘飛碟去外星生活13年!還發現外星人克隆人體的秘密! 00:19 最高解密--美國與外星人之間有合作! 01:42 意外發現墜毀的飛碟和一個活著的外星人!美國與澤塔星球展開聯繫 08:43 13名美國人乘坐飛碟去澤塔星球生活13年!回來地球,也帶回外星人的秘密! 🌸 請訂閱、支持我們的頻道 🌸 https://rebrand.ly/9jch4 無法解釋的瀕死體驗 https://youtu.be/fnG_pcWCF6s 時空旅行故事 https://youtu.be/qGhXwrGWLHc 神秘的費城實驗 https://youtu.be/ncxIUIDfl44 神秘的亞特蘭蒂斯 https://youtu.be/BpMKjHLa7N4 觀星學與預言家 https://youtu.be/YPZt7hr-pTU 神佛流淚的不解之謎 https://youtu.be/ih7okKqf04s 藍色海洋的傳說 https://youtu.be/HojsQ8nDvAQ 百慕大三角的怪象 https://youtu.be/j30Kt3nfVkw 催眠中的預言家 https://youtu.be/u9NIDLMoyFs 天才女預言家的末日預言 https://youtu.be/txBxV8Vwlqg
Show All
Comment 2