ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
189/12203
133 views • December 5, 2022

Fentanyl 'Easily Available,' 'Explosively Dangerous'

Capitol Report
Capitol Report
James Carroll, former director of the White House National Drug Control Policy, talks about fentanyl and what makes it so different from other illegal drugs.
Comment 0