Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
87/4437
92 views • November 19, 2022

Taiwan’s Envoy Arrives in Bangkok for APEC

NTD News
NTD News
Taiwan is attending the ongoing Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Thailand. But unlike others attending, Taiwan's representative at the meeting isn't a government official, but a businessman.
Comment 0