Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
157/3734
82 views • November 23, 2022

US Defense Chiefs Warn China About Taiwan

NTD News
NTD News
Defense chiefs from the world’s two largest economies—China and the US—are meeting up in Asia. Their first face to face meeting since House Speaker Nancy Pelosi’s visit to Taiwan this summer.
Comment 0