ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,455 views • March 23, 2023

LIVE: House Armed Service Subcommittee Holds Hearing on Budget of DOD in Science and Technology

NTD News
NTD News
House Armed Service Subcommittee Holds Hearing on Budget of Department of Defense in Science and Technology
Comment 0