Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,379 views • June 25, 2022

〈字幕版〉習近平の「戦争以外の軍事行動」 ターゲットは台湾?国内?

中国共産党の習近平総書記は、「戦争以外の軍事行動」を認める要綱に署名しました。しかし、この要綱の真の目的は何なのか、将来の台湾侵攻を示唆しているのか。3人の中国問題専門家が分析しました。
Comment 0