ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
73 views • February 8, 2023

Analysis: Biden Presidency's Successes and Failures, Ahead of SOTU Address

NTD News
NTD News
NTD spoke with The Heritage Foundation's counselor and spokesperson, Genevieve Wood, for her analysis of Biden's presidency, ahead of his national address.
Comment 0