ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • December 31, 2022

別小看眨眼這個小動作!試試「這樣的眨眼頻率」能舒緩眼疲勞、預防乾眼症| #吳國斌醫師 #中醫知識cool #shorts

中醫知識CooL
Comment 0