เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
213 views • June 20, 2021

Bottomless chair restoration

AT Restoration
AT Restoration
This video is about the Luterma chair and how to do the best plywood bottom for it. Some time ago I did a video ( https://youtu.be/GyQNlggz2AY ) about copy of Luterma chair. Now, this is the original one. This chair was mass produced somewhere between 1900-1940 but they are still valued here, in Estonia. Want to support me? If you buy anything using my amazon links, I will get small a share and you will not pay extra for that. MY FAVOURITE TOOLS: Kärcher steam cleaner: https://amzn.to/3jltvLf Bessey edge clamps: https://amzn.to/3A6i7K3 Dovetail jig: https://amzn.to/2VeM7Vw Workshop vacuum: https://www.amazon.com/gp/product/B01... Random orbital sander: https://amzn.to/3A925PK Oscillating Spindle Sander https://amzn.to/3lq9t4X Camera: https://amzn.to/3e5CG0V #chairrestoration #howto #howtorestore #oldchair MY MUSIC CHANNEL:https://www.youtube.com/channel/UCTNYYhm3VvPg_OPRQqXROAg/featured ************************** Music: Thinking About The Universe - Nat Keefe & BeatMowe
Show All
Comment 0