Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
256 views • April 30, 2022

揭開六道輪迴的「終極秘密」 ! 你的前世到底是誰 ? 【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
佛教認為,一切事物都處於因果聯繫中,依一定條件生起變化。佛教用這個觀點來詮釋世界、社會和人生,便出現了「因果報應,轉世輪迴」學說。而六道輪迴圖就是這種學說的形象體現。 「輪迴」是譬喻眾生的生死流轉永無終期,猶如車輪旋轉不停。而抱輪的巨人呢,就是「閻魔死主」,四川人稱他為「無常鬼」。「無常」是佛教哲學範疇中的一個名詞概念。 如果我們把空間、事物壓縮到極限時就會發現:世間萬事萬物都是剎那變化,剎那生滅的,佛教把這種瞬息萬變、剎那生滅叫做「無常」。這裡把「無常」這個詞,人格化為「無常鬼」,讓它來掌握生死輪迴,以示大千世界萬事萬物,皆不永恆。 他的口中長著獠牙,並咬著一個直徑2.7米的巨型輪盤,內層中心刻了一個結跏趺坐的修行者。輪盤中從內而外分成四層,中間被六道佛光劃開成六個區塊。每個區塊似乎都講述著不一樣的故事。而這故里卻暗藏著人生終極的秘密。到底是什麼秘密呢?今天我們就來聊聊六道輪迴的終極密碼。 #六道輪迴 #因果報應 #轉世輪迴 #阿修羅 #修羅道 #因緣 #地球旅館 #未解之謎
Show All
Comment 0