Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
52 views • September 27, 2022

一切只是開始!2022年預言成真了?2023年恐將發生5大撼動全球的事件!【地球旅館】

地球旅馆EarthInn
「盲眼龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)雖然已逝世25年,但因為她生前的預言在她離世後仍然非常精準,所以被信徒奉為「最準靈媒」,她的命中率預計高達85%。 其實,巴巴萬加生前已持續預言到5079年的事情了,但對於2022年,她曾預言會發生6件大事。截至目前為止,巴巴萬加2022年的6大預言已至少兌現3件,命中率達50%。當然2022年還沒過完,將來的事也很難說,現在判定還太早。那麼明年2023年又會是怎麼樣呢?會是個多災多難的一年還是平靜的一年呢? 16世紀法國星象家諾查丹瑪斯(Nostradamus)400多年前的預言書《諸世紀》,讓他成為「神鬼先知」。而他對即將到來2023年的新預言也被整理出來了,明年恐將發生5件撼動全球的事情。 #預言 #2023年預言 #巴巴萬加 #盲眼龍婆 #諾查丹瑪斯 #印度男孩 #諸世紀 #地球旅館 #未解之謎
Show All
Comment 0