Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
953 views • April 19, 2022

歷經半年救治 加州4隻小熊康復回到野外|今日加州

歷經半年救治 加州4隻小熊康復回到野外 四隻受傷的野生小熊,經過聖地亞哥野生動物專家半年的妥善照料,所有熊寶寶在近日,都成功康復,並被放回野外。 經歷半年的圈養後,上週,四隻孤兒小熊被放回野外。 有三隻熊回到了它們最初被發現的加州中部馬里波薩(Mariposa)縣。 第四隻熊被放回獲救時的同一地點,北加州的普魯馬斯(Plumas)縣。2021年8月31日,在迪克西大火(Dixie Fire)期間,這隻熊寶寶靠近消防員時爪子被燒傷。 四隻小熊中,包括三隻母熊和一隻公熊,他們被帶到聖地亞哥人道協會(San Diego Humane Society)的拉蒙娜野生動物中心(Ramona Wildlife Center)時,只有約七個月大。 經過動物護理小組悉心照料,四隻熊順利恢復健康。 聖地亞哥人道協會表示,為了讓小熊們能夠準備好回歸野外,他們大幅減少小熊與人類的接觸、多接觸樹木,並提供覓食機會。 上週四(4月14日),生物學家將三隻母熊帶到樹林附近的草地野放,拖車一打開,小熊就跳出來,試圖爬到樹上,接著快速離開。 加州漁業和野生動物部(California Department of Fish and Wildlife)的生物學家,已經為4隻熊配戴了無線電項圈,藉此追蹤並監控小熊的行動。 #加州小熊 #聖地亞哥人道協會 #野生熊 #加州棕熊 #SanDiegoHumaneSociety #CaliforniaDepartmentofFishandWildlife #拉蒙娜野生動物中心 #聖地亞哥野生動物專家 #加州中部 #無線電項圈 #回歸野外 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0