เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12/12203
100 views • January 25, 2023

Student Develops Software to Detect AI-Written Text

NTD News
NTD News
The new AI tool, chatGPT, is raising concerns from teachers around the world. It can write research papers and answer almost any question in seconds. All you have to do is enter a few keywords into a prompt. Many schools are banning the app. A college student familiar with the chatGPT software decided to actively enter the AI conversation—after learning what it was capable of. He’s now developed his own app that can potentially keep it in check.
Show All
Comment 0