ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/10654
201 views • August 10, 2022

The Grassroots Are Very Engaged: Tea Party Patriot’s Election Integrity Project

NTD News
NTD News
At CPAC 2022 in Dallas, Texas, NTD’s Paul Greaney sat down with Jenny Beth Martin, co-founder and president of Tea Party Patriots. They discussed the Tea Party Patriots’ Election Integrity Project amid the U.S. midterm elections.
Comment 0