เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
233 views • July 27, 2022

舊金山半數警察流失 警長:政策令人沮喪|今日加州

舊金山半數警察流失 警長:政策令人沮喪 由於失去對政策的信心,北加舊金山市警局有不少警察考慮離職,加上招聘人數沒有增加,警局正面臨缺乏警力的危機。 加州舊金山市正面臨警察人員短缺和外流。自小在當地長大的市警局警長希波逖(Richard Cibotti)接受《英文大紀元》專訪表示,有54%的警員打算離職,或計劃很快離職。 他擔憂,剩餘警員將必須承擔更多工作來填補職缺。 舊金山警察局警長 Richard Cibotti:「警察進行逮捕時,必須就事發經過寫報告,還必須將證據建檔,你必須填寫資料,才能送犯人進監獄。目前因為部分地區還有防疫限制,警員為嫌犯入獄立案,最終得在醫院看守,或必須將人帶到醫院,並連續看守幾小時。尤其是那些想做警察工作的新人,現在要麼被困在電腦前辦公,要麼與被罪犯坐在一起數小時、數天。」 他表示,從警意願降低,招聘也沒有增加,無法填補退休和辭職等職缺。在2019年,舊金山警方雇用了近1,900名警察,今年初則創下十多年來新低,只有1,639人。 舊金山警察局警長 Richard Cibotti:「除了想賺更多錢自願(加班)的警員,或一般警員,都在面臨大量的強制加班。這會導致倦怠、做出糟糕的決策、增加受傷率,最終導致離職,因為他們不是來這裡無休止的工作。」 他認為,如果罪犯在被捕後,不進行起訴,最終還是回到街頭。他提到當地一個患有精神病、喜歡傷害警察的遊民。 舊金山警察局警長 Richard Cibotti:「上週我們又遇到了他,他走時,我們起衝突,幾個警察受傷,他又咬了幾個警察。他反抗警察,導致警員受傷的紀錄數不勝數。所以現在我們有雙重問題,更多警察受傷,回應報案電話的警力更少了。又存在這種變本加厲傷害警察的人。」 他表示,舊金山需要大幅改變當地文化和政治,並期許社區能重獲往日的安全。 #舊金山警察 #舊金山治安 #北加州警察 #美國警察 #警察短缺 #警察人手不足 #警察離職 #治安惡化 #北加州治安 #舊金山市警察局 #加州政策 #加州遊民 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0