Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9515
744 views • July 5, 2022

2 Philadelphia Police Officers Stable After July 4 Shooting

NTD News
NTD News
Two Philadelphia officers have been released from the hospital after getting shot at 4th of July festivities. After the incident, the city’s mayor criticized the 2nd amendment, saying only police should have guns.
Comment 0