Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
94/3734
71 views • November 30, 2022

Beijing Cracks Down on Rare Protests Across China

NTD News
NTD News
China's ruling regime is taking action following rare protests across China. The protests that swept China have largely calmed down. China’s top security body is calling for a crackdown on “sabotage activities by hostile forces.”
Show All
Comment 0