เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,175 views • February 2, 2023

PART 1: Mike Benz: The West’s Burgeoning Censorship Industry & the Gov’t Funds Pouring In | TEASER

“Whoever can control the Department of Dirty Tricks is able to use it to remove all opposition.” The Twitter Files were just the tip of the iceberg, says Mike Benz, who has been tracking the rise of the West’s censorship industry for years. “22 million tweets were categorized as misinformation for purposes of takedowns or throttling through [the Election Integrity Partnership],” Benz says. “It wasn't just government individual takedown requests. It was government pressure…to create whole new categories of things to censor and then arming them with the artificial intelligence to then automatically scan and ban the new thought violations.” In this comprehensive two-part interview, he breaks down the major players in today’s censorship regime and how tactics once used abroad were deployed to target Americans and so-called election “delegitimization” or COVID “misinformation” online. “Graphika was immediately working with NATO's essentially psychological warfare branch—the the Hybrid Center of Excellence—in January 2020…They had this sophisticated typography of what right-wing media was saying, what left wing media was saying, what was being shared, the nodes and links between nodes of all the different narrative discourses on social media.” Benz is the executive director of the Foundation for Freedom Online and a former State Department diplomat under the Trump administration. “They will have a revolving door at the professional level. That is, people who are in government roles, for example, in Misinformation, Disinformation, and Malinformation at DHS will get their next jobs at the German Marshall Fund or the Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab…It is a career path. It is a path to power,” Benz says.
Show All
Comment 0