Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
363 views • December 25, 2021

馨香雅句安和系列第二季分享了哪些內容 一 | 傳統文化 | 中華傳統 | 文化 傳承| 馨香雅句第92期

馨香雅句
馨香雅句
歷時兩年,馨香雅句第二季結束了,在這一季我們都分享了哪些內容,一起回顧走過的路。 馨香雅句 第92期:馨香雅句安和系列第二季分享了哪些內容 一 #傳統文化#中華傳統#文化傳承# 面對現代社會的種種嘈雜與煩惱,雅蘭和您一同探尋中國傳統文化中身心安和之道。安和系列內容將分為三季:第一季「人與自然之和」(從第1集「天地有大美而不言」至第14集「中國園林」)第二季「人與人之和」(從第15集「人生短暫 選擇簡單」至今)第三季「人與心之和」 往期節目: 中國傳統婚禮承載哪些文化內涵 https://youtu.be/N2vByrjQ1bo 願得一心人 白首不相離 https://youtu.be/qRsZfsEvFSc 還君明珠雙淚垂 恨不相逢未嫁時 https://youtu.be/pns_K9TI430 等待一個人 她為何能堅守十八年 https://youtu.be/qH5H98KClrg 任他隨聚隨分 為什麼大家都喜歡薛寶釵 https://youtu.be/URxyxOMZTjI 任是無情也動人 看薛寶釵如何安頓自身 https://youtu.be/avQMY6-ZvIA 窈窕淑女的養成 班昭留給後世女子的智慧 https://youtu.be/bAQci1AyWJ0 從巴黎舞會看名門淑媛的成人禮 https://youtu.be/WgpfFp0HG7Y 中國文化中玉石裝扮的女子之美 https://youtu.be/Ep0dokLK-0g 療癒身心的芳香 看古人的芳香生活 https://youtu.be/zc4uKGKHNvs 中國傳統色彩承載了哪些文化 https://youtu.be/f9LfJ2Ye6q4 雍正十二美人圖 https://youtu.be/q1aNKCfouOg 中國華服裡的女子藝術--刺繡 https://youtu.be/lu0Kji537qg 清代花鳥畫家惲冰 十二月花卉圖 https://youtu.be/rWAXdIPBSrA 王羲之的書法老師竟是她 https://youtu.be/-8upd2XK-TI
Show All
Comment 0