Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46,968 views • March 25, 2023

LIVE: 2023 Black Conservative Summit—Day 2, Part 1

NTD News
NTD News
Freedom’s Journal Institute, a black Christian Conservative organization, and its partners hold the Black Conservative Summit 2023 from March 24 to 25 in Chicago. The church leaders, advocates, and activists “will discuss the Black Conservative Agenda: How to Fix Black America.”
Comment 0