เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
642 views • May 15, 2021

How To Get Your Ex To Fall Back In Love With You

Coach Lee
Coach Lee
Get Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ In this video, relationship expert Coach Lee shares how you can get your ex boyfriend or ex girlfriend to fall in love with you again after a breakup. Even if the breakup was dramatic or you responded poorly, if you two can simply get positive traction, great things can happen. Coach Lee explains that the situation is often difficult after communication has been reestablished following no contact. Often times that is when things become the most difficult as the two of you navigate getting back together or not. This is an important time in getting your ex back completely. That is why it is so important to know how to get your ex to fall back in love with you. Coach Lee discusses this and how you should answer the question if your ex asks you to get back together with them. Watch this video all the way to the end and remember to subscribe so that you can be notified when Coach Lee has more content on relationship dynamics, attraction, and breakups. Get Coach Lee's Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ Watch this video on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=Pf_vLOLD3BI&t=10s
Show All
Comment 0