Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,193 views • March 4, 2022

洛市批准新計畫 打擊違規傾倒垃圾|今日加州

洛市批准新計畫 打擊違規傾倒垃圾 洛杉磯市議會於週二(1日),批准了一項名為「立即清理街道」(Clean Streets Now)的計畫。 這項由市議員德里昂 (Kevin de León) ,於2月1日提出的計畫,共有五項具體方案。其中,兩項特別涉及違規倒垃圾,另外兩項要求衛生局,在接到通知的48小時內清除垃圾,並增加商業及工業區街道的清掃頻率,而第五項方案尚未獲得理事會審議。 正在競選洛杉磯市長的德萊昂表示,洛杉磯市每年都不斷利用資源來清理公共區域,但進展緩慢。他認為市府需要整合資源,為衛生局配備充足人員,以解決違規倒垃圾的問題。 #清理街道計畫 #街道垃圾堆積 #市議員德里昂 #違規倒垃圾 #洛杉磯垃圾問題 #衛生局清除垃圾 #清理洛杉磯公共區域 #48小時內清除垃圾 #商業及工業區街道清掃 #解決違規倒垃圾進展緩慢 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0