Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11991
221 views • October 6, 2022

NYC Moves Illegal Immigrant Tent City to Randall's Island

NTD News
NTD News
New York City's immigrant tent city was slated for the Bronx, but now its moving to Randall's island. New York City Mayor Eric Adams blamed both parties for the city's humanitarian crisis
Comment 0