ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
1,561 views • September 22, 2022

Report: Ivermectin Highly Effective Against COVID-19

NTD News
NTD News
A detailed study with over 100,000 participants shows that Ivermectin is highly effective in preventing hospitalizations and death from COVID-19. Dr. Pierre Kory, who co-authored the study, said millions of lives could have been saved if Ivermectin hadn't been misrepresented in the media.
Comment 0