ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
100 views • September 27, 2022

James Bond Stunt Car and Props Up for Auction

NTD News
NTD News
A James Bond auction is marking 60 years of the British secret agent on the silver screen. Leading the sale is an Aston Martin stunt car and the costume Daniel Craig wore in his latest bond movie.
Comment 0