Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
125 views • June 28, 2022

最強主戰坦克?全新豹式坦克KF51,攜130毫米主炮震撼登場,遊蕩式無人機,主動防禦系統,萊茵金屬出品。| #探索時分

探索時分
探索時分
#探索時分 #KF51 #豹式坦克 大家好,我們今天聊K F51,什麼是K F51?它是飛機嗎?還是導彈?都不是。K F51是德國萊茵金屬公司開發的最新一款坦克,近期在法國舉辦的歐洲薩托裡防務展上亮相,一出場就技驚四座,特別是它一門碩大的130毫米主炮,非常具有美感。 K F51英文名叫豹式坦克,這個豹式坦克和二戰時期的德國的豹式坦克是同樣的名稱,和現在德國使用的豹2並不是同樣的豹。德國人對豹這種動物可以說是情有獨鍾。 💠贊助支持:https://donorbox.org/tansuoshifen 💠Twitter:https://twitter.com/tansuoshifen1 💠Telegram頻道:https://t.me/jiemishifenchannel 📧E-mail:jiemishifen@gmail.com ⭕️ 歡迎訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCivjPE-4XnyqBBuxhXshSAw?sub_confirmation=1 沉默書卷的背後是隱藏的永恆及深邃的智慧。解密時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人!永恆及深邃的智慧。解密時分頻道以輕鬆的方式,經典的話題,分享生活智慧,古卷精髓,走近賢士高僧,明君名相,英雄奇人! 【預言解密】【 #兵器大觀 】【 #軍事解密 】【古今傳奇】【軍情速遞】【史海沉溝】
Show All
Comment 1