ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,135 views • June 30, 2022

NATO: Russia is a 'Direct Threat'

NTD News
NTD News
Russia or China: which country is the bigger threat to the free world? The U.S. says China. NATO points to Russia—but says Beijing is still on its radar. For the first time, the alliance is labeling China a fast-growing competitor—rather than a trading partner. Even though it still engages with the economic powerhouse.
Show All
Comment 0