Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
221 views • March 26, 2022

Bộ phản ứng - Buổi 6

C
Chí Thiện HN
24 Yě méiyǒu dàiguò a! Cũng không có đeo qua [khăn quàng đỏ] à 25 O, wǒ méi dàiguò a. Ồ, tối không có đeo qua. 26 Dàiguò, dàiguò Đeo qua, đeo qua 27 Yǒu dàiguò, dàiguò Có đeo qua, đeo qua. 28 méi dàiguò không có đeo qua 29 hónglǐngjīn, bú jìdé la, xiǎoshíhòu dú shú sha. Phát âm đúng: hónglǐngjīn, bú jìdé la, xiǎoshíhòu dú shū chā. Khăn quàng đỏ, không nhớ được rồi, lúc nhỏ đọc sách kém (ý là học không giỏi)
Show All
Comment 0