Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/7293
721 views • May 24, 2022

California City Begins Railroad 'Quiet Zone'

NTD News
NTD News
Railroads and trains play a major part in making the supply chain go round, but they are also the cause of many unwanted sounds. San Jose is trying to make neighborhoods near railroads a little less noisy.
Comment 0