Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
305 views • May 20, 2022

Avatar Rubik's Cube + Haircut!

TheSimonShi
TheSimonShi
🧩 Get your puzzles at SpeedCubeShop with my discount code "SIMON" 🧩 ► https://speedcubeshop.com 💻 More on my Life! 💻 --------------------------------------------------------------------- TikTok ►► https://www.tiktok.com/@thesimonshi? Instagram ►► https://www.instagram.com/the_simonshi/ My SOCIALS ►► https://www.thesimonshi.com/socials SUBSCRIBE! ►► https://youtube.com/c/TheSimonShi My discord ►► https://discord.gg/RfcA32T 🏊‍♂️ My triathlon channel ► https://www.youtube.com/channel/UCjbj9CoBB9QA5f7K3L3hT5A --------------------------------------------------------------------- Simon Says Cube! 🧩 #TheSimonShi #RubiksCube #Shorts Most viewed video: https://www.youtube.com/shorts/LxjsMV2iF84 17x17 Underwater: https://youtu.be/e0mzFHog1JM How to solve a Rubik's cube: https://youtu.be/yjG4HsZJhpg WCA Puzzles: https://youtu.be/gl_sISUEkRo
Show All
Comment 0