Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
290 views • December 15, 2021

找回傳統的美聲唱法 第一集

有別於現今的聲樂唱法,神韻藝術團的美聲唱法一直是從未公開的秘密。 不少長期到各大劇院觀看歌劇的觀眾都驚歎於神韻歌唱家如此嬌小的身體,為何能發出洪大又具穿透力的聲音? 女高音歌唱家天麗首次獲得藝術總監同意,今天以平易近人的方式,在神韻網站分享源於文藝復興時期、早已失傳數百年的美聲唱法。而這只是首集,天麗將會延續數集介紹此一失傳唱法。 ⭕️ 免費觀看全集視頻 👉 https://www.shenyuncreations.com/zh_tw/retrieving-the-traditional-bel-canto-episode-1.html ⭕️ 訂閱頻道👉👉 https://www.youtube.com/channel/UCeBAfedUQFMbDDLGjuXIwvg?sub_confirmation=1 #傳統美聲唱法 #神韻作品 #女高音歌唱家天麗 ------------------ © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0