ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
96 views • September 25, 2022

[특별 인터뷰] 직파간첩15만명, 고정간첩 150만명, 동조간첩 1,000만명을 막을 수 있는 유일한 방법!! - 김국성 교수 2022.09.25.

참믿음자유
[특별 인터뷰] 직파간첩15만명, 고정간첩 150만명, 동조간첩 1500만명을 막을 수 있는 유일한 방법!! - 김국성 교수 2022.09.25.
Comment 0