ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5,515 views • February 7, 2023

LIVE: House GOP Leaders Hold Press Conference Before Biden’s State of the Union

NTD News
NTD News
U.S. House Republican leaders hold a press conference at 10:15 a.m. ET on Feb. 7, before President Joe Biden’s State of the Union address.
Comment 0