เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
583 views • May 15, 2021

Will My Ex Move On If I Use No Contact?

Coach Lee
Coach Lee
Get The Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ In this video, relationship expert and ex-back strategist Coach Lee, answers the question, "Will my ex move on if I use no contact." Other ways to ask this question include, "Will my ex move on during no contact," and "Will no contact make my ex move on." The concern you likely have if you are watching this video is that by not contacting your ex, they will forget about you and start to notice other people or make an attempt to be noticed by potential romantic partners. As Coach Lee explains, your ex is less likely to move on if you are using no contact because you allow your ex to feel loss and to experience the breakup when you use no contact. Because you allow them to experience those things, they are curious and concerned that you are not contacting them and any doubt that your ex has about the breakup will be strengthened. Their magnified doubt will make it more difficult for them to move on and the odds of them reaching out to you will be greater. Get The Emergency Breakup Kit at https://myexbackcoach.com/emergency-breakup-kit/ Read the accompanying article to this video at https://myexbackcoach.com/ex-move-on-no-contact/ For more information on getting your ex back, see http://MyExBackCoach.com SUBSCRIBE to Coach Lee's channel at http://YouTube.com/c/MyExBackCoach Watch this video on YouTube at https://www.youtube.com/watch?v=1oWyD1l56M8&t=20s
Show All
Comment 0