Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • December 15, 2022

精彩片段》🔥中共施壓介選?不在籍投票?百萬台商動向?美民調68%挺禁Tiktok 台灣禁令延伸民間?|廖金漳|#新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
台灣知名財經專家最近痛批中國軟體抖音國際版Tiktok,被中共利用滲透認知作戰,尤其中共央視入股。台灣政府最近禁止公部門使用,12月底將討論是否全面禁用,參考其他國家作法。 美FBI聯邦調查局警告,Tiktok可能被中共用來監視美國人、竊取數據,已有7個州禁止政府設備使用。兩黨國會議員提法案,在全美範圍禁止;民調拉斯姆森報告(Rasmussen Reports) 12月9日公布,68% 的可能美國選民支持全美禁令,其中 43% 強烈支持禁令;24% 反對禁止 (其中12% 強烈反對)。其實中國的軟體,QQ、微信Wechat等等,早就被關切資安問題。印度之前全面禁止幾十款中國App。 現代人高度依賴手機,緊密攸關隱私、大數據、思想認知的形成。美國青少年大約7成使用Tiktok,台灣國中小學生則越來多人使用「小紅書」。 怎麼看Tiktok、小紅書(這些App)對台灣的影響?有人警告 手機就像一部隨身竊聽器,選用app安全就更加重要 #中共施壓介選 #不在籍投票 #新聞大破解 #抖音背後靈 #Tiktok #微信 #小紅書 #超限戰 #簡體字 #資安國安 #數位監控 #反共前線台灣 #廖金漳 #塔山 ———————— ※以上來賓言論不代表本台立場 #新聞大破解 每週三、五 晚上 10 點更新影片 (台灣時間) 🎯 乾淨世界 ➡️ https://bit.ly/3PYmLl1 🎯 新唐人亞太電視台 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 社會情勢快速變遷,網路訊息真假難辨,中資媒體炒作,加深社會矛盾。 #新唐人亞太電視台 特別邀請專家來賓破解新聞,讓您快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0