ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/11926
471 views • September 20, 2022

3 Hospitals Sued for Remdesivir Protocol

NTD News
NTD News
Three hospitals are facing lawsuits alleging they didn't get patient consent for COVID-19 treatments, which led to wrongful death. NTD heard from the attorneys.
Comment 0