Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21,458 views • August 3, 2022
video privacyUnlisted

Trump Backed Candidates Win Primaries in 3 States; US Approves Sale of 300 Missiles to Saudi Arabia

NTD
NTD
Senate and Governor Primary Election Results; US Approves Sale of 300 Missiles to Saudi Arabia
Comment 0