Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
287 views • June 28, 2022

拜登或遭現世報!拜登語音留言曝光,亨特給父親帶上緊箍咒。共和黨國會議員,列出2023年調查重點,拜登和佩洛西成靶心。拜登新花招,正在為中期選舉5B做準備。 | 新視野 第673期 20220628

新視野 New Vision
#亨特電腦門 #亨特 #拜登 天意難違!亨特筆記本電腦(電腦門)再曝新證據,拜登語音留言被曝光,給自己帶上緊箍咒,拜登或將現世報。共和黨國會議員,列出2023 年調查重點,拜登(Joe Biden)和佩洛西(Nancy Pelosi)成靶心。拜登正在為下一場作弊做準備。 ============================== 支持正義之聲,打賞一杯咖啡: PayPal: https://paypal.me/xinshiye2021 新視野(官方頻道): https://www.youtube.com/c/新視野NewVision 新視野(備用頻道): https://www.youtube.com/c/新視野故事匯 ____________________ 如何外掛字幕? 新視野的節目,都會外掛正體中文字幕。如果要看英文字幕,請點擊視頻的Settings,選擇Subtitles//CC,然後選擇Auto-translate,再選擇需要的語言English,就可以掛上英文字幕了。其他語言同理。 ____________________ 聯繫我們,歡迎互動: Email: xinshiye.nv@gmail.com Telegram: https://t.me/xinshiye Twitter: https://twitter.com/NewVisi16869910 Youmaker: https://www.youmaker.com/c/newvision SafeChat: https://safechat.com/user/1348071401249452032 Rumble: https://rumble.com/c/c-400475 Gab: https://gab.com/NewVision ____________________ 新視野倡導普世價值,走回傳統。我們力求在紛亂的世事當中,還原真相,領悟真諦。 新視野的節目,包括新聞與時事評論,原聲翻譯(中文字幕)、傳統文化、人物故事等內容。 多一個視角,多一份啟迪,多一份真相,多一份正義。 在人類正邪較量中,新視野伴您同行!
Show All
Comment 0