Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • September 23, 2022

手肘窩、膝蓋後抓不停,小孩癢到睡不好!4穴抗敏止癢。避開南瓜6類食物、掌握「7要訣」根治異位性皮膚炎。擦1物勝類固醇!2道豆子粥讓皮膚重獲新生|林源泉|醫師|623|談古論今話中醫|中醫知識CooL

中醫知識CooL
00:00 濕疹拖久不治療,小心變成異位性皮膚炎 01:57 好發的部位在哪裡? 03:51 皮膚癢?抗過敏止癢4穴位,提高免疫力 06:00 一直復發好困擾?7招根治異位性皮膚炎 07:56 中西醫如何一起有效治療? 11:20 體質濕熱、皮膚乾癢?早餐喝綠豆薏仁+2物煮粥,解毒去濕氣 12:41 冬瓜薏仁赤豆粥,排出脾胃濕氣,改善異位性皮膚炎 11:56 赤小豆和紅豆的差別在哪裡? 13:50 1物比類固醇效果還好,滋養皮膚又殺菌 14:50 洗澡的溫度太高會更癢嗎? 16:02 中醫如何治療異位性皮膚炎? 完整影片看這裡👉 手肘窩、膝蓋後抓不停,小孩癢到睡不好!4穴抗敏止癢。避開南瓜6類食物、掌握「7要訣」根治異位性皮膚炎。擦1物勝類固醇!2道豆子粥讓皮膚重獲新生|林源泉 醫師|623|談古論今話中醫|中醫知識CooL
Show All
Comment 0