Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
90 views • May 23, 2022

【平凡·周周侃】#上海 #自救自治宣言 横空出世,人民才是国家的主人,任何政权都是人民的仆人,任何政党都是一小撮人的代表。全世界#纳税人 联合起来,拿回自己的权利!!!

#上海 #自救自治 #宣言 #纳税人 成为此频道的会员即可获享以下福利: https://www.youtube.com/channel/UCTmkJjSjrtpH2HAIpZ-qFRQ/join 時事解析。 見識交流。 資助我們:https://www.paypal.me/acm2017
Show All
Comment 0