ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
9 views • December 12, 2022

多地发热门诊排长龙,中国新冠“怕死榜”10城都有谁?张文宏钟南山建议背后:官方未对阳性冲顶做好准备;新冠归来说新冠,去不掉的恐惧是真正“长新冠”

大洋新闻
大洋新闻
欢迎大家来到南方浪,我是岳戈。 我曾在中国大陆和海外媒体当过记者、编辑。 真实报道、热情发声。您的关注和帮助对我非常重要。 期待您的评论、订阅、点赞和转发。 若您行有余力,欢迎以打赏方式支持我,来支持独立的新闻报道。 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJCQ75KM3BBMQ&source=url 也欢迎以会员方式支持我。 https://www.youtube.com/channel/UCOoHWOGHUuR3Hw40XzKFsTQ/join #石家庄 #广州 #北京
Show All
Comment 0