ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
159/12203
78 views • December 7, 2022

Tamny: Zero-COVID Divorced From Reality

Capitol Report
Capitol Report
John Tamny, Vice President at Freedomworks, discusses the recent anti-lockdown protests in China and what the lockdowns in China do to the global economy.
Comment 0