Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
74 views • July 5, 2022

烏南週末大捷,海馬斯要打伊久姆後勤線;烏克蘭打擊俄國境内,普京的核彈尚未激活;海馬斯發射倉和米-17,運抵烏克蘭大費周章;#新冷戰情室

熊貓俠Panda Man
© All Rights Reserved. 00:00 新聞提要 00:16 烏南週末大捷,海馬斯要打伊久姆後勤線 03:01 烏克蘭打擊俄國境内,普京的核彈尚未激活 06:59 海馬斯發射倉和米-17,運抵烏克蘭大費周章 ーーーーーーーーーーーーーー 喜欢我的頻道,歡迎點贊、訂閱、評論 開啟小鈴鐺🔔 第一時間觀看精彩內容哦∼ Subscribe to our channel here: https://www.youtube.com/channel/UCkCfjd8aOsJHdpgj6FD9L1w/sub_confirmation=1
Show All
Comment 0