ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
351 views • August 9, 2022

Volcano Erupts Near Reykjavik: Tourists Gather to Watch

NTD News
NTD News
Tourists gathered near Iceland’s Fagradalsfjall volcano on Saturday to watch it spew out lava and streams of molten rock. The eruption occurred about 20 miles from Reykjavík.
Comment 0